Boeken / Achtergrond
special: 10. Hard gras

Tijdschriften over literatuur

De komende maanden kun je bij 8WEEKLY een serie artikelen verwachten waarin een dwarsdoorsnede wordt gegeven van het aanbod aan Nederlandstalige tijdschriften over literatuur. Vandaag nummer tien: Hard gras.

Voetbal en literatuur zijn twee begrippen die niet meteen door iedereen samen in één zin worden uitgesproken. Toch bestaat er al meer dan tien jaar het ‘voetbaltijdschrift voor lezers’ Hard gras. Er is dus blijkbaar wel degelijk een goede combinatie mogelijk van schrijvers en voetballiefhebbers. Niet elke voetballiefhebber is tenslotte een ongeletterde hooligan. Volgens de site van Hard gras zijn er genoeg lezende voetbalfans en voetballende lezers te vinden: “Bedenkers en samenstellers Henk Spaan en Matthijs van Nieuwkerk zijn er in geslaagd om vanaf september 1994 vier maal per jaar met succes een brug te slaan tussen de beste voetbaljournalistiek en de literatuur. Er worden zo’n 50.000 exemplaren van Hard gras per jaar verkocht.”

Succes

~

Het succes van Hard gras is niet onopgemerkt gebleven. Tijdschriften als De Muur over wielrennen, New balls please, waarin tennis centraal staat, en 42 dat de hardloper probeert te benaderen, hebben het goede voorbeeld gevolgd en storten zich op een lezersgroep die zich met een specifieke sport identificeert. Dit doen ze met wisselende regelmaat en succes. Er bestaan grote verschillen tussen de diverse literaire sporttijdschriften; het aantal verhalen per nummer en de verschijningsfrequentie springen daarbij het eerst in het oog. Hard gras verscheen tot nu toe vier maal per jaar, maar is per 2006 overgestapt op een verschijningsfrequentie van zes keer per jaar. Ook dit is een indicatie voor het succes van dit ‘sportblad’. Maar waar heeft het dat succes dan aan te danken? Hoe is het mogelijk dat de ogenschijnlijk onmogelijke combinatie van volkssport en literatuur tot zo’n succesvolle formule leidt?

Punten

Er vallen aan Hard gras wel een paar dingen op, die waarschijnlijk elk hun bijdrage hebben geleverd aan dat succes. Ten eerste spelen de bekende redacteuren een grote rol. Hugo Borst, Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan zijn de drie namen achter het blad – drie namen die vereenzelvigd zijn met de liefde voor het spel genaamd voetbal. Het zijn namen die je meteen associeert met een diepe liefde voor het spel én voor de sporter erachter. En dat brengt me meteen bij het tweede opvallende punt aan Hard gras: bijna elk verhaal is doordrenkt met respect voor de sporter. Uit alle stukken spreekt de bezieling van de schrijver voor de sport, maar dus vooral voor de mensen daarachter: de voetballer en de voetbalfan.

~

Hard gras gaat niet zozeer over voetbal, Hard gras gaat over emoties. Het vertelt over mensen en hun problemen, uitdagingen en overwinningen. Met andere woorden: het bezit alle aspecten die een literair verhaal zo boeiend kunnen maken. De aanwezigheid van deze elementen maakt van Hard gras een geslaagd ‘voetbaltijdschrift voor lezers’. De integere vertellingen over menselijk verlangen en strijd geven een mooi beeld van de zielenroerselen van onze voetbalminnende medemens. Het voetbal is daarbij eigenlijk enkel het kader en niet de kern, want dat blijft toch de mens: de mens met al zijn emoties, zoals vreugde en verdriet, staat hier centaal, en dat is dan ook wat goede literatuur betaamt.

De dieptepass

De verschillende afleveringen van Hard gras zijn vaak thematisch, ze gaan bijvoorbeeld over een bepaalde speler of coach, of ze behandelen een specifieke gebeurtenis. Ook dit is een geschikte keuze. Door een bepaald facet, persoon of moment uit te lichten kun je de verschillende dimensies van het onderwerp goed naar voren brengen. Een coach is dan niet alleen de norse fanatiekeling, maar ook een zorgzame vader en liefdadigheidsmedewerker. Een kampioenschap wordt niet alleen benaderd vanuit de vreugde van het moment, maar ook vanuit de erfenis die dat op een club legt en vanuit de ervaringen van de betrokkenen. Zo krijgt alles net dat beetje extra diepgang.

Hard gras is een mooi tijdschrift voor een ieder die geïnteresseerd is in de psyche van de mens. Het bevat prachtige sfeertekeningen, gemaakt door bevlogen schrijvers. Sport is emotie en literatuur is de uitgelezen manier om dat vast te leggen en over te brengen. Dat deze combinatie werkt, wordt nu al meer dan tien jaar bewezen.
“Never change a winning team.”

Hard gras:
– Losse nummers: € 7,75

– Jaarabonnement: € 28.50
Hard gras verschijnt zes maal per jaar, en is verkrijgbaar in de betere boekhandel.
Contact: redactie@hardgras.nl

Zie ook in deze reeks: 1. Het Trage Vuur, 2. Passionate Magazine, 3. Tzum, 4. De Revisor, 5. Armada, 6. Bunker Hill, 7. Raster, 8. De Gids, 9. Hollands maandblad, 11. Parmentier, 12. Deus ex Machina, 13. Het liegend konijn, 14. Lava en 15. Yang.