Boeken / Achtergrond
special: Voorpublicatie Mark Sarvas - Harry, de verbeterde versie

Harry, Molly en een urn

.

Mark Sarvas

Mark Sarvas

Maar nu zwijgt Michael en zijn blik gaat naar Harry en diens schutterig geveinsde gebrek aan belangstelling. Met een nijdige frons buigt hij zich naar Barbara toe en Harry kan de eventuele voortzetting van de verhitte maar gedempte onderhandelingen niet meer verstaan. Hij drukt tegen zijn zij, waar de pijnscheut kloppend wegebt, en zijn koortsachtige gedachten schieten automatisch te hulp en proberen de hiaten op te vullen en de pijnlijk gerekte ogenblikken in beslag te nemen die hem nog scheiden van het moment dat zijn Monte Cristo wordt gebracht (waarvan hij zich nu met stijgende ontzetting realiseert dat hij die ook werkelijk op moet eten).

Hoeveel kan hij opmaken uit het korte inkijkje van daarnet? Nou, hij weet vrijwel zeker dat Michael en Barbara getrouwd zijn, en niet per se gelukkig, vermoedt hij, al is dat misschien nergens op gebaseerd. (Tenslotte leken hij en Anna voor de buitenwacht een heel gelukkig stel.) En het lijkt hem ook duidelijk dat de bewoonster van de urn Michael door middel van een testament heeft geprest zich van haar te ontdoen, en wel op een ongepaste manier waar Barb nu tegen in het geweer komt. De twee meest voor de hand liggende vragen zijn: (1) wie is de ‘zij’ in kwestie (Harry gaat er met wellust van uit dat het de een of andere ex is, ook al moet hij toegeven dat het net zo goed een vriendin, een zusje of misschien zelfs mams kan zijn), en (2) wat is precies die ‘boodschap’ waar ze Michael postuum op uitstuurt? Hij is zich ervan bewust dat het voor de beantwoording van die laatste vraag enorm zou helpen als hij het antwoord op de eerste wist, en omdat geen van beide antwoorden in het verschiet lijkt te liggen, dreigen zijn gedachten weer geheel in beslag te worden genomen door ham, kaas en jam. Dat vooruitzicht ligt hem wat zwaar op de maag, dus besluit hij tot een nieuwe omweg en richt zijn gedachten behendig, geoefend en verbijsterd hoofdschuddend op mensen die zomaar in het openbaar ruziemaken. Zo’n publieke vertoning zou hem of Anna tenslotte nooit zijn overkomen. Zelfs hun privévertoningen – op één na – waren schrikbarend zeldzaam en vooral vergeleken met Barbs vurige uitbarsting van daarnet betrekkelijk tam.

Copyright Nederlandse vertaling © 2008 Gerda Baardman, Wim Scherpenisse en J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam

Mark Sarvas • Harry, de verbeterde versie  Meulenhoff • € 19,90 • 320 blz. • ISBN: 9789029082303

Andere websites:

Een eerder gedeelte van het hoofdstuk is te vinden op www.literairnederland.nl en een volgend op  www.studenten.net/entertainment/boeken
terug naar bovenReageer op dit artikel