Boeken / Achtergrond
special: 13. Het Liegend Konijn

Tijdschriften over literatuur

De komende maanden kun je bij 8WEEKLY een serie artikelen verwachten waarin een dwarsdoorsnede wordt gegeven van het aanbod aan Nederlandstalige tijdschriften over literatuur. Vandaag nummer dertien: Het Liegend Konijn.

Bij het lezen van de literaire bladen komt soms de vraag op, waarom die eigenlijk bestaan. Schrijvers – en in dit geval dichters – publiceren hun werk al her en der en uiteindelijk komt alles in bundels terecht, zowel echt als op het wereldwijde web. Daar ook nog een letterkundig periodiek tegenaan smijten grenst aan het overbodige. Onze Vlaamse vriend Jozef Deleu heeft van dergelijke existentiële twijfels geen enkele last. Zijn Liegend Konijn biedt de lezer op regelmatige basis nieuw werk van min of meer gevestigde literaire kanonnen.

~

Een soort van aanzet tot canon dus, Het Liegend Konijn, met iedere zes maanden alleen maar poëzie, door in ieder geval voor de poëziewereld bekende namen, die ons een blikje gunnen op hun work in progress. Het voordeel van een dergelijke aanpak is de gemiddeld hoge kwaliteit. Alle dichters hebben zich nu eenmaal al bewezen, daar kun je dus weinig verkeerds van verwachten, al blijft het een kwestie van smaak en moet iemand nog maar eens een keer rustig uitleggen waar de hier ook vertegenwoordigde Rutger Kopland zijn enorme reputatie aan te danken heeft.

Uit het nest

Het tijdschrift wil een overzicht geven van de actuele situatie, door publicatie van werk dat Deleu naar eigen zeggen “uit het nest geroofd” heeft. Dat je dus zo ongeveer weet wat je qua bundels de komende tijd kunt verwachten – al zal het voor de ware poëzieliefhebber vooral interessant zijn vanwege de varianten, die een intieme blik kunnen werpen op het scheppingsproces zelf, dat gaat van schrijven en schrappen.
Deleu werpt daarbij zijn net breed uit en sluit weinig uit, maar hanteert wel een aantal vuistregels. Zo plaatst hij de poëzie zelf boven de verschillende poëtica’s, zodat we bien etonnée naast elkaar zulke uiteenlopende dichters aantreffen als Boskma, Ten Berge en Ter Balkt. Zijn poëziegerichte aanpak gaat zelfs zo ver, dat hij vrijwel geen informatie over de dichters levert, ze op alfabetische volgorde plaatst opdat we niet uit een andere sortering conclusies kunnen trekken en ook niet aan thematische nummers doet – behalve dan in de tweede editie, die de noemer Hiernamaals meekreeg.

~

In de praktijk maakt dat niet wezenlijk uit, het dikke nummer (bijna 200 bladzijden) laat 57 dichters aan het woord in grote verscheidenheid, een aantal houdt zich aan het onderwerp en weer een ander deel interpreteert dat op poëtische wijze, wat wil zeggen: zeer ruim. Een enkele maal krijg je de indruk, dat een deelnemer toch nog ergens wat had liggen, wat op zich niet erg is.
Voorkeuren kun je ondanks alles toch wel uit de inhoud destilleren. Deleu houdt van de wat woordrijkere dichters, wat anderzijds ook te maken zal hebben met de algehele trend naar breedsprakigheid in de Nederlandse dichterstuin – waarbij opvalt dat zijn eigen bijdragen juist weer aan ouderwetse woordeconomie doen. Een ander in het oog springend detail is de leeftijd van de deelnemers, die aan de hoge kant is. Vooral in het eerste nummer, waar het gemiddelde ligt op niet minder dan 61 jaar. In de recente editie, dit voorjaar verschenen, is dat moyenne gedaald tot 42, wat nog steeds aan de hoge kant lijkt. Dat biedt hoop voor dichtende laatbloeiers, maar is tevens een aanwijzing dat we voor de aanstormende generaties niet bij Deleu moeten zijn, ondanks de aanwezigheid van dertigers als Schaffer en Schifferli.

Inhoudelijk beluisteren we ook in Het Liegend Konijn de toon die vrijwel de ganse vaderlandstalige dichtersschare de laatste jaren aanheft, resultaat van een poëtisering van de gehele werkelijkheid. Alles mag meedoen en wordt liefst in onverwachte combinaties met elkaar geplaatst, opdat een soort metarealisme ontstaat dat vanuit een welwillende leeshouding deductie behoeft, en niet meer zoals vroeger een directe relatie met een bezongen onderwerp heeft – dit alles uiteraard met mate en met de kanttekening dat de klassieke onderwerpen nog steeds geen slijtage vertonen, al zou je wensen dat juist dichters de vreselijke gewoonte om de geliefde aan te spreken met ‘lief’ aan zich voorbij lieten gaan. Verder geen klachten.

Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie:
– Losse nummers: € 17,50
– Abonnement: € 35,00 (twee nummers)
Verkrijgbaar in de betere boekhandel.
Contact: +32 16 35 33 06 / abonnement@hetliegendkonijn.be /
abonnement@hetliegendkonijn.nl

Zie ook in deze reeks: 1. Het Trage Vuur, 2. Passionate Magazine, 3. Tzum, 4. De Revisor, 5. Armada, 6. Bunker Hill, 7. Raster, 8. De Gids, 9. Hollands maandblad, 10. Hard gras, 11. Parmentier, 12. Deus ex Machina, 14. Lava en en 15. Yang.