Film / Films

Herhaling van zetten

recensie: La Mala Educación

.

~

In diverse landen in Europa lopen processen tegen de katholieke kerk. Kinderen die hielpen bij het opdragen van de mis, zouden zijn misbruikt door priesters en kerkelijke leiders. In een bisdom in Oostenrijk werd zelfs een computer vol kinderporno gevonden. Het Vaticaan moest dit schoorvoetend toegeven en gelastte een onderzoek. In Spanje is de katholieke kerk belangrijk want kinderen krijgen er onderricht. Nu blijkt dat deze lessen niet alleen religieus van aard waren. Ook in Spanje werd er vol lust naar de lichamen van kinderen gekeken en konden de opvoeders hun handen zo af en toe niet thuis houden.

Fantasie

In La Mala Educación (De Slechte Opvoeding) krijgt filmregisseur Enrique Goded (Fele Martinez) bezoek van een oude schoolvriend. Ignacio (Gael Garcia Bernal) heeft een verhaal geschreven en wil dat de regisseur het leest. Natuurlijk zou hij graag zien dat het verhaal verfilmd wordt en misschien zit er dan ook een rolletje voor hem in. In het verhaal leest de regisseur over zijn jaren op een internaat en zijn ontluikende liefde voor zijn oude schoolvriend. De liefde werd in de kiem gesmoord door een jaloerse priester, die Enrique van school verwijderde en zich vergreep aan Ignacio. Deze vertelt dat het begin van het verhaal zijn herinneringen zijn en dat de latere ontwikkelingen in het verhaal ontsproten zijn aan zijn fantasie.

Verschillen

De toeschouwer in de bioscoop ziet de beelden van het internaat, terwijl de filmregisseur leest. Deze leest over zijn relatie met Ignacio, maar ook over de daden van de priester. Hij besluit op onderzoek te gaan en de toeschouwer krijgt een tweede versie van hetzelfde verhaal voorgeschoteld. De verhalen van Ignacio en de priester verschillen natuurlijk. Daarbij worstelt Enrique met het idee om het verhaal te verfilmen.

Almodóvar speelt aanvankelijk op een fascinerende manier met de van hem bekende thema’s seksualiteit, macht en liefde. De ontluikende liefde tussen de twee jongens vindt zijn weerslag in de actualiteit. Enrique besluit de film te gaan maken, wat de derde laag in het verhaal vormt. De herinneringen in het script, de actualiteit van het eigen onderzoek en de filmversie van een en hetzelfde verhaal worden door Almodóvar door elkaar heen gesneden.

Travestiet

Is La Mala Educación daarmee een meesterwerk, waarin actuele thema’s worden aangesneden? Er worden mooie plaatjes geschoten, de herenliefde is af en toe aandoenlijk in beeld, Ignacio blijkt een leuke travestiet, de priester een vaardig leugenaar. Al met al aandoenlijk en leuk, maar het schiet niet op. De toeschouwer in de bioscoop krijgt drie keer hetzelfde verhaal en voelt van ver aankomen dat elke versie op details zal verschillen. Niet alleen in de katholieke kerk wordt het eigen straatje echt schoon geveegd. Als toeschouwer is er vooral de angst dat er nog een vierde laag is, nog meer puzzelstukjes te voorschijn zullen worden getoverd, nog meer zetten herhaald zullen worden.

Eenvoud

In de aftiteling meldt Almodóvar impliciet dat hij als regisseur actief zal blijven. Het is te hopen, dat hij een wat eenvoudiger script zal schrijven, en een ‘gewone’, wat minder gekunstelde film zal gaan maken met de van hem bekende thema’s.