Theater / Voorstelling

Monotoon – grauw – sober

recensie: NTGent - Sneeuw

De nieuwe voorstelling ‘Sneeuw’ van NTGent is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk. Deze voorstelling komt niet tot leven in de Nijmeegse Schouwburg. Het geluid staat véél te zacht en de afstand tot het publiek is te groot om de kijker te blijven boeien.

1617_eigen_producties-sneeuw-pers-julesaugust_sneeuw_-44Groen. Roze. Blauw. Geel. Rood. Wit. Een regenboog aan vlaggen wappert boven het podium, een prachtig kleurenspel dat decorontwerpster Katrin Brack bedacht. Op het podium nemen vier spelers en één zangeres plaats op vijf in diverse richtingen wijzende stoelen. Een vijfde speler, de verteller Kerim – ‘Ka’ –  (Pierre Bokma), oreert vanuit de coulissen, alvorens hij in het midden van het podium gaat staan. En profil, sprekend naar de zijkanten van het toneel toe. De dichter Ka praat in poëtische omschrijvingen over zijn Turkse identiteit, over zijn terugkeer vanuit Frankfurt naar zijn vaderland, naar de stad Kars, waar het onophoudelijk sneeuwt. Hij voelt zich ontwortelt en hij is duidelijk een buitenstaander. Gegrepen door het hoge aantal zelfmoorden in Kars door jonge moslimmeisjes, die worden gedwongen hun hoofddoek op school af te doen, maakt Ka een reportage en spreekt met vriend en vijand. Zo raakt de dichter verstrikt in een strijd tussen pers en politiek én in een strijd om het islamitisch geloof, een religie die nooit de zijne kon worden. ‘Ik wil een God die mijn eenzaamheid begrijpt,’ roept Ka snotterend uit tegenover een sjeik die hij bezoekt.

Eenzaam blijft Ka niet lang in Kars, waar hij het gezelschap opzoekt van zijn jeugdliefde Ipek. Dit is niet het enige liefdesverhaal dat zich voor de ogen van de toeschouwer voltrekt. Het zusje van Ipek, Kadife, vindt de liefde bij Indigo. Een gevaarlijke liefde, aangezien Indigo een terrorist is en als islamitische fundamentalist met bloed, zweet en tranen strijdt tegen het secularisme in Turkije. De scheiding tussen staat en godsdienst in de republiek Turkije zorgt tot op de dag van vandaag voor spanningen. Westers en traditioneel-islamitisch gedachtegoed botsen met elkaar en zorgt ervoor dat Turkije zich op politiek gebied distantieert van de andere landen in Europa.

Professioneel doch monotoon

1617_eigen_producties-sneeuw-pers-julesaugust_sneeuw_-34De roman Sneeuw (2002) heeft een hoge actualiteitswaarde, gezien de Turkse president Erdogan zijn politieke tegenstanders uit de weg ruimt na de mislukte couppoging. Dat zorgt ervoor dat de zogenaamde aanslagen in het toneelstuk dan ook als ‘heftig’ kunnen worden ervaren. Met zijn verwesterde ideeën staat Ka dicht bij het publiek; hij lijkt dan ook de enige te zijn met wie de toeschouwer zich kan identificeren. Toch is Pierre Bokma niet de enige die dit toneelstuk ‘draagt’, ook Melih Gençboyac in de rol van Indigo is sterk van spel. Gençboyac bespeelt het publiek met zijn charismatische stem en zijn duidelijk articulatie. Ieder woord, iedere dialoog die Gençboyac aangaat, vindt daardoor een bombastische weerklank en zorgt ervoor dat zijn spel ‘ijzersterk’ is. Het is overduidelijk dat er professionals over de toneelplanken lopen. Een gezelschap van goede spelers belooft echter nog geen geslaagd toneelstuk, bewijst deze voorstelling. Het grootse probleem is de vorm waarin dit toneelstuk gegoten is. Er is een verteller die tegelijk midden in het spel staat en die het publiek op fluistertoon een relaas voorhoudt. Gedurende het gehele toneelstuk moet de toeschouwer zich inspannen om de woorden van de spelers te verstaan, voornamelijk die van Pierre Bokma. Vooral voor de ouderen onder de aanwezigen moet dit een haast onmogelijke opgave zijn. Op den duur verliest de kijker zijn geduld en zal langzaam indommelen op de prachtige zang van Melike Tarhan tussen de scènes door.

1617_eigen_producties-sneeuw-pers-julesaugust_sneeuw_-59Doordat de spelers slecht te verstaan zijn, gaat de kwaliteit ook achteruit. De vorm waarin het toneelstuk is gegoten – klein spel – past niet bij de roman Sneeuw. Het irritantste is bovendien de totaal emotieloze, monotone stem waarop Pierre Bokma spreekt. Wat statisch en krachtig moet overkomen, wekt enkel irritatie op. Bovendien wordt de toeschouwer net zo onverschillig voor het toneelstuk als de verteller oogt. Daarnaast ontwikkelt het verhaal zich op een slakkengang, het is té traag. Waar is de theatrale expressie, het krachtige toneelspel met gevloek, getier en spanning die regisseur Luk Perceval bewerkstelligde in eerdere voorstellingen als Ten Oorlog? De jeugdige toeschouwer doet er beter aan om Pierre Bokma te aanschouwen in Rundfunk op NPO 3.