Theater / Voorstelling

Een gezellige show met een verloren eind

recensie: Het Klokhuis - de roadshow

Het Klokhuis in het theater en dan live met hier en daar een truc naar vooraf opgenomen scènes. Zo ongeveer is het rondtrekkende spektakel ‘de roadshow‘ te omschrijven. Het feestje is ter ere van het 20-jarig jubileum van Het Klokhuis. In de ruim een uur durende voorstelling is het opletten, lachen én meedoen. Met een quiz, wetenschappelijke proefjes en alle ‘ins en outs’ van het maken van verschillende soorten televisie, smaakt Het Klokhuis naar meer en nog een keer.

~

Wat betekent ‘roadshow’? Daar is dan net geen antwoord op gegeven, maar de overwegend negen- tot tienjarige jongens in de zaal weten nu wel alles over verschillende soorten tv en de bijbehorende vaktaal als autocue, handheld en blue screens. Lisa, John, Marianne en Maarten weten er een levend, aanschouwend en interactief Klokhuis van te maken. Voor aanvang is op het grote scherm in het Duits, Engels, Frans en Nederlands ‘welkom bij Het Klokhuis, de roadshow’ te lezen. Het is een wellicht onuitgesproken verlangen ook de kinderen buiten de eigen landsgrenzen te onder-tainen en te enter-wijzen. En waarom ook niet; het thema van de voorstelling – hoe verschillende soorten tv gemaakt worden – is werelds, snel en grappig genoeg voor alle kinderen die vragen stellen over hoe de wereld in elkaar steekt.

Rollen

~

Marianne, wetenschapper in de techniek en scheikunde en John, ‘koning van de jungle’, laten in verschillende proefjes zien hoe een pingpongbal te laten dansen en een gekookt ei in een fles te krijgen. Wanneer prinses Petronella op het scherm verschijnt, raken de rollen van wetenschapper op de achtergrond. De verwende prinses eist dat er een dvd gemaakt wordt over verschillende soorten tv, waarmee zij haar spreekbeurt kan vullen. Met de kinderen uit de zaal en een echte cameraman met camera maken ze een soap, ‘Overweg met zorgen’, een achtuurjournaal, een quiz, een horrorverhaal en een clip. De wat schuchtere Marianne ontpopt zich als een acteur van formaat. Zonder aarzelen is ze weervrouw en weet ze te boeien in een knappe rol van ‘rap chickie‘. Wanneer Marianne weer terugkeert als wetenschapper, lijkt het alsof de schuchterigheid in de tussentijd van haar is afgegleden en er een andere Marianne op het podium staat. John daarentegen behoudt zijn vrolijke, grappige underdogpositie die hij een verrassende wending geeft door bijvoorbeeld als drag queen te verschijnen.

~

De hele show ademt uiteraard Klokhuis. De spelers zijn bekenden van tv en in de interactie met het scherm worden de antwoorden van de quiz door de personages uit Het Klokhuis gegeven. De paar liedjes in de show zijn wat flauw van tekst en het laatste liedje, dat moet uitmonden in een feestje op het podium met alle kinderen, bereikt niet dat gewenste effect. De roadshow is een gezellige show met een verloren eind. Zo gaat dat in Het Klokhuis.

Met: presentator: Lisa Wade, Marianne: Margreet Boersbroek, John: Juneoer Mers en cameraman: Maarten van Griethuysen. Voor speellijst zie: www.kikproductions.nl. Vanaf februari 2009 in diverse theaters in het land.