Boeken / Reportage
special: Vincent Norá - De Chirurgijn

Een fascinatie voor het occulte

Een krantenberichtje over catacomben onder Amersfoort was voor Vincent Norá de aanleiding tot het schrijven van de occulte thriller De Chirurgijn.

~

Het verhaal ontwikkelde zich verder op een schoolkamp, zo vertelt Norá tijdens de eetpauze van zijn werk bij het Utrechtse theatercafé Oskar (voorheen ‘t Hoogt): ‘Bij het kampvuur verzon ik “De sleper van Amersfoort”: een relaas over een psychopaat die in de catacomben onder de stad onschuldige toeristen een kopje kleiner maakt.’ De enthousiaste reacties van zijn leerlingen deden Norá besluiten het verhaal uit te werken tot een boek.

Rood
Voor de lezer die niet bekend is met het genre ‘occulte thriller’ is het wellicht even schrikken: afgezaagde of -geknipte ledematen, lichamen die met een scalpel worden ontdaan van de huid, doorgesneden kelen: het zijn slechts enkele van de gruweldaden die de pagina’s rood kleuren. Norá: ‘Ik wilde zien hoever ik durfde te gaan. En door de lezer te choqueren moet-ie de hoofdpersoon gaan haten. Maar hoe gruwelijk zijn handelingen ook zijn, de motivatie is steeds legitiem: het is de enige manier om zijn vrouw terug te krijgen.’

Missie
Ergens in de achttiende eeuw verliest een chirurgijn (geneesheer) zijn vrouw bij een gewelddadige overval. Hij kan het verlies niet verdragen en gaat naarstig op zoek naar een manier om haar weer tot leven te wekken. Met behulp van een Indiaans godsbeeldje, door de eeuwen heen verzamelde lichaamsdelen en het prevelen van enige voodoo lukt het de chirurgijn uiteindelijk om, in het Amersfoort van 2012, zijn missie te voltooien. Maar dan heeft zijn weer tot leven gewekte vrouw een verrassing in petto…

Zwarte magie
Het occulte speelt een voorname rol in De Chirurgijn. Nora: ‘Als kind was ik al gefascineerd door het magisch realisme met draken en zo. En toen ik puber was, trok ik fel van leer tegen alles wat met godsdienst te maken had, wellicht vanwege mijn religieuze opvoeding. Ook ging ik me afvragen of er meer was tussen hemel en aarde.’ Een reis naar Ghana wakkerde het vuurtje verder aan: ‘Toen ik zag hoezeer mensen in de ban kunnen raken van zwarte magie, bijgeloof zo je wil, durfde ik mijn fantasie op dat gebied pas de vrije loop te laten. Al geloof ik er zelf niet in.’

Egoïsme
Na een spannende ontknoping ligt de afloop van De Chirurgijn niet direct voor de hand. Wil Nora de lezer iets duidelijk maken met het verrassende einde? ‘Het boek heeft niet echt een boodschap, maar als het er een zou zijn: laat je niet door het egoïsme verblinden dat anderen schade berokkent, zonder dat je dat zelf misschien wil. De chirurgijn veroorzaakt veel ellende, maar wel uit de goedheid van zijn hart. Het is zijn weer tot leven gewekte vrouw die hem uiteindelijk wijst op zijn dubieuze karakter dat puur op eigenbelang is gericht.’ De vraag is wat de chirurgijn doet met deze wijze les …