Theater / Voorstelling

Onevenwichtig pleidooi voor theater

recensie: Het Nationale Toneel - De revisor

Theu Boermans bewerkte voor Het Nationale Toneel Gogols satirische komedie De revisor tot een hedendaags betoog voor het theater. De uitwerking is alleen regelmatig zo plat en overvol dat de boodschap weinig overtuigend overkomt.

In Gogols beroemde stuk De revisor (1836) wringt de ijdele, hebzuchtige lokale politiek van een Russisch provinciestadje zich in allerlei bochten vanwege de komst van een vermaande overheidsinspecteur met een geheime missie. De inspecteur is in werkelijkheid echter slechts een lage kantoorbediende met grootheidswaanzin en te veel fantasie. De verwarring die volgt aan beide zijden is komisch.

Setting hier en nu

de revisor, theu boermansDe revisor van Boermans speelt zich af in een onbenoemd Brabants dorp. De sullige gemeenteraad moet dealen met actuele zaken zoals de komst van een azc, bemoeienis van hogere overheden en drugstoerisme. De draai die Boermans geeft aan de setting van Gogols De revisor maakt het stuk herkenbaar voor het hedendaagse publiek. Het toont dat er weinig veranderd is in hoe plaatselijke machten verstrikt raken in netelige kwesties en ze daardoor onbetrouwbare, corrupte kantjes kunnen krijgen.

De verhaallijn wordt uitgespeeld tegen een abstract decor. Het bestaat uit een simpele kooi-constructie. Elke spijl zit vol met kleine scherpe lampjes. Staat de kooi symbool voor de mentale kooi waarin de personages zich bevinden? Wat het ook is, de zee van felle lichtjes is hinderlijk voor de ogen en leidt af van de handeling.

Wazige rode draad

De revisor is bij Boermans een gefaalde theatermaker, die soms losbarst in monologen vol maatschappijkritiek en betogen voor het theater en de verbeelding. Het toppunt is een soort musicalachtige uitbarsting waarin de jongen zich de kleren van het lijf rukt tot aan een wit lendendoekje aan toe, vervolgens in een lied uitbarst, zichzelf onderkliedert met rode lippenstift en verwordt tot een gekruisigde Jezus. Over de top, dat is duidelijk. Waarschijnlijk is het komisch bedoeld, maar omdat het personage zo twijfelachtig en karikaturaal is, ontstaat er weinig feeling met hem en zijn acties.

de revisor, theu boermansDe revisor heeft, om onduidelijke redenen, een Syrische asielzoeker op sleeptouw genomen. Het gebroken Nederlands van de asielzoeker en zijn smekerige, onderdanige houding zijn waarschijnlijk wederom bedoeld als karikatuur, maar de platheid ervan is hoogst irritant. De man wordt en passant onder de vleugel genomen door een van de dochters van de burgemeester. Zij zit toevallig constant het Bijbelverhaal uit te spelen met handpoppen. Is het de bedoeling dat we De revisor gaan zien als een soort Bijbelse allegorie?

De wethouders en andere gemeentefiguren wekken door hun bordkartonnen typering ook weinig sympathie op. Iedereen kent de pompeuze burgemeester, de truttige maar goedbedoelende ambtenaar en de inhalige ondernemer. Daardoor zijn ze wel grappig. Voor de duur van vijf bedrijven zijn ze echter te oninteressant. Dan is er nog de amateurmusical over de Ark van Noach, waar de hele zwik aan personages gezamenlijk aan werkt – inclusief malle pakjes en een lied met het hele ensemble. Dat moet laten zien dat ook deze mensen pogingen doen om zichzelf te verheffen en zich over willen geven aan de verbeelding. Gezien hun eerdere handelingen in het verhaal is ook dit echter weinig geloofwaardig.

Te volle bak

Het stuk De revisor heeft de volle potentie om ook nu nog relevant te zijn. De gedachte van het extrapoleren van het verhaal van De revisor naar het hier en nu is zeker interessant. Doordat Boermans echter allerlei verhaaltoevoegingen heeft gedaan en ervoor heeft gekozen om de personages zo simplistisch te houden, raakt de rode draad verwaterd en voelt deze uitvoering overvol. De boodschappen vangen zo te weinig weerklank.