8WEEKLY

Het einde van de democratie

Artikel: NNT speelt D66-congres over Paasakkoord na

.

~

Met de bijna integraal nagespeelde versie van het debat wil het NNT de structuren van de democratie blootleggen; los van de sturende media-invloed beluisteren en bekijken hoe de democratie functioneert. Molendijk denkt dat los van de waan van de dag nieuwe inzichten mogelijk zijn. De uitkomst van het stuk staat echter al vast: het NNT is kritisch, zeer kritisch.

Eenheidsworst

“Na afloop van het congres zei Boris Dittrich steeds hoe trots hij was. Wij vragen ons af of er eigenlijk wel iets is om trots op te zijn. 2500 jaar geleden gingen de stukken over het begin van een democratische traditie, wij bekijken nu wat die 2500 jaar ons hebben gebracht. We hebben met veel politici en kenners van de politiek gesproken en iedereen is het met ons eens dat momenteel de middelmaat regeert. Het gaat alleen om de helft-plus-één, waardoor de minderheid wordt ondergesneeuwd.” Eenheidsworst is het gevolg, maar een goedwerkend alternatief ziet niemand: “Het is de minst kwade mogelijkheid.”

Geen Kopspijkers

De vraag is natuurlijk hoe serieus zo”n analyse is. Zeker met medewerking van cabaretiers dreigt het naspelen van politici al gauw in Kopspijkers-onderbroekenlol te verzanden. Daar is Molendijk echter niet bang voor: “Iedereen heeft expliciet de opdracht gekregen zijn rol serieus te nemen.” Sommige gedeeltes zullen weliswaar lachwekkend blijken, maar dat ligt dan aan de politici zelf. “We willen duidelijk geen karikatuur neerzetten.”

Inzichten

Een diepgaande analyse van de hedendaagse politiek lijkt het stuk echter evenmin te bieden. Door het congres bijna letterlijk na te spelen (van de originele 4 uur en 12 minuten blijven ruim drie en een half uur over), blijft er weinig ruimte voor interpretatie. Het lijkt vooral een eerste aanzet in het denken over de vorm van de politiek. Eventuele nieuwe inzichten die tijdens het naspelen boven komen worden na afloop ook niet verder besproken. “Nee, we hebben niets georganiseerd, maar we hopen dat de mensen die naar de voorstelling komen in het gebouw blijven. In samenwerking met de andere voorstellingen moet het een geheel vormen, waardoor discussie in de wandelgangen kan ontstaan. Daarnaast zal cultuurfilosoof Henk Oosterling zaterdag en zondag spannende lezingen houden. Zondag sluit hij aan bij de voorstelling.”

De partij

Binnen D66 is enthousiast gereageerd op de plannen van het NNT. “Het is een leuk initiatief, en ik denk dat veel prominenten wel komen kijken,” vertelt Arjen de Wolf die betrokken was bij het overleg met het NNT. “Ikzelf ga er zeker ook naar toe, maar ik verwacht niet dat we er iets van kunnen leren. Er zal kritisch worden gekeken naar het functioneren van debatten en de democratie, maar kunst is toch heel iets anders dan de politieke praktijk. Daartussen kun je geen parallellen trekken, maar bel me anders maandag even weer.”