Boeken / Non-fictie

De schoonheid van diversiteit

recensie: Jannet Vaessen - Iedereen Inc.
vaessen - iedereen inc.

Onbewuste vooroordelen, White privilege en de banenwachtrij. We worden ons steeds bewuster van sociale ongelijkheid. Na Sunny Bergman en Silvana Simons meldt zich nu opnieuw een sterke vrouw die zich uitspreekt over dit onderwerp. In Iedereen Inc. vertelt Jannet Vaessen over de mechanismen van in- en uitsluiting.

Jannet Vaessen is directeur van Women Inc., een organisatie die streeft naar gelijke rechten voor vrouwen. In haar boek Iedereen Inc. brengt ze haar ervaringen als sociaal ondernemer in verband met wetenschappelijk onderzoek op dit vlak. Een boeiende combinatie die mooie inzichten oplevert. Jammer alleen dat het lang duurt voordat Vaessen haar punt maakt.

Waardevolle inzichten

Wist je dat je in milliseconden iemand al in een hokje hebt geplaatst? Dat vrouwen zich pas tegen hun dertigste bewust worden van hun ongelijke kansen op de arbeidsmarkt? En dat een cultureel divers team een bedrijf meer winst oplevert? Iedereen Inc. bevat bekende en minder bekende feiten over sociale ongelijkheid die je kijk op je omgeving en jezelf veranderen. Vaessens debuut is een pleidooi voor meer diversiteit. ‘Elk thema wordt interessant om te bespreken aan een tafel met mensen met verschillende profielen’, schrijft ze onder andere over de voordelen van diversiteit binnen een organisatie of maatschappij.

Wat wij kunnen doen aan sociale ongelijkheid

Het blijft niet bij het uiteenzetten van sociale mechanismen en argumenten voor diversiteit. Iedereen Inc. biedt ook handvatten om ons tegen ongelijkheid te verzetten. Zo zouden werkgevers geen mensen moeten aannemen die op hen lijken – iets wat veel gebeurt – maar juist mensen met een ander profiel moeten aanstellen. Het resultaat is dan een groep waarin verschillende teamrollen vertegenwoordigd zijn en een team dat beter functioneert. Ook pleit Vaessens voor het gebruik van het woord ‘inclusiviteit’ om het gesprek over in- en uitsluiting positief te kunnen voeren. Interessante suggesties die je aan het denken zetten. Helaas zijn niet alle actiepunten even uitgewerkt. Vaessen stelt dat het vooral aan de achtergestelden is om in actie te komen, maar hoe precies legt ze niet uit.

Vaessen is geen schrijver

‘Ik verhoud me niet tot de codes van een journalist, literator of wetenschapper’, schrijft Jannet Vaessen voorafgaand aan haar boek. Vaessen hanteert inderdaad een heel eigen stijl die helaas niet altijd prettig leesbaar is. Haar betoog is doorspekt met jargon waarvan ‘corporate’ een favoriet woord blijkt te zijn. In plaats van standpunten en conclusies te formuleren, stelt ze vragen. Hiermee ontwijkt ze belerend over te komen, maar boet haar betoog wel in aan helderheid.

Het meest storende is echter dat Vaessen niet to the point is. Ze beschrijft haar anekdotes zo uitgebreid, dat je als lezer soms het spoor bijster raakt. Ook beschrijft ze haar hele loopbaan als programmamaker, maar wordt de relevantie van deze passages pas veel later of helemaal niet duidelijk. Van de structuur en helderheid moet Iedereen Inc. het in ieder geval niet hebben.

Misschien moeten we Iedereen Inc. niet onder een vergrootglas leggen. Het is een debuut, het onderwerp is sympathiek en Vaessen is geen schrijver maar een sociaal ondernemer. Toch is het zonde dat Iedereen Inc. te veel bladzijden telt en Vaessen van de hak op de tak gaat. Het gevaar bestaat dat dit doorgaans interessante boek hierdoor vroegtijdig in de kast verdwijnt.