Boeken / Fictie

Romantiek in de ruimte

recensie: Tonie Mudde - Spaghetti Spoetnik

.

Thomas, de verteller van het verhaal, is assistent in opleiding (aio) in de sterrenkunde. Hij ontmoet Silke, studente aan de fotoacademie, als hij van de kroeg naar huis fietst. Thomas: ‘De nacht dat ik haar ontmoette, vloog ze door de lucht.’ Silke valt van haar fiets en breekt een voortand af. Thomas haast zich samen met haar in een taxi naar het ziekenhuis, terwijl hij, op aanraden van de taxichauffeur, haar afgebroken tand in zijn mond nat en warm houdt.

Raadsel

Na een nacht in het ziekenhuis gaat hij terug naar hun fietsen, die op de plek van het ongeluk tegen een lantaarnpaal staan. Hij klemt een briefje met zijn telefoonnummer tussen haar fietsbel en wacht. ‘Hoelang heeft een mens nodig om een telefoon op te pakken? Silke vierenhalve week.’ Wat volgt is een onverwacht komen en gaan van Silke. Thomas kan er in eerste instantie geen peil op trekken, maar ontdekt na verloop van tijd een patroon: de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond en -nacht brengt ze door met anderen. Wie zijn die anderen? En waarom mag hij daar nooit bij zijn? ‘”Je kunt wel mee,” zei ze. Haar stem klonk aarzelend, en werd nog aarzelender bij de zinnen die volgden. Wat er op het programma stond, wie er zouden zijn, waarom ik het niet leuk zou vinden.’

En dan is er nog het raadsel van haar familie. Wat is er in haar jeugd gebeurd? Op kerstavond wordt Thomas gebeld door Silkes zus, met de vraag of Silke soms bij hem is. Ze blijkt van hun ouderlijk huis te zijn weggelopen nog voor het familiediner kon aanvangen. Met het verstrijken van de tijd laat Silke Thomas steeds meer toe in haar leven. Hij mag met haar in één bed slapen, hij mag haar thuis opzoeken, hij mag haar helpen bij een fotoproject, en hij mag zelfs samen met haar naar de kroeg. Maar er zijn grenzen: geen aanrakingen in het openbaar en geen seks. Hoelang houdt Thomas dit draaispelletje vol?

Atmosfeer van exoplaneten

Het verhaal van Silke en Thomas is mooi op papier gezet door Mudde en sleept de lezer mee in de vraag of het Thomas lukt om Silke te veroveren. Desalniettemin overheerst uiteindelijk het gevoel dat je het verhaal al kent: het is een romance van dertien in een dozijn. De bijzondere fragmenten in Spaghetti Spoetnik zijn Thomas’ verhalen over zijn promotieonderzoek en zijn avonturen op de universiteit. Voor een ieder die aan de universiteit heeft gestudeerd, zijn een docent die je in de wandelgangen niet herkent of de mailwisseling tussen Thomas en zijn tweede promotor herkenbaar en vermakelijk om te lezen.

Het onderzoek van Thomas, naar de atmosfeer van exoplaneten, afgelezen via de reflectie van het invallende licht van de dichtstbijzijnde ster, had meer aandacht mogen krijgen. Van een sterrenkundige willen zowel Silke als de lezer mooie verhalen over sterrenstelsels horen. Maar, zo zegt Thomas tegen Silke: ‘Er gebeuren daarboven geen leuke dingen. Er gebeuren alleen dingen.’

Zijn promotieonderzoek is een metafoor voor Thomas ‘relatie’ met Silke. Over Silke is weinig bekend, maar door de manier waarop Silke om Thomas heen draait, via haar reflectie op hem en anderen om haar heen, leert Thomas haar toch kennen. Silke is een exoplaneet. Een mooie metafoor, maar, met uitzondering van hun gezamenlijke fotoproject waarbij reflectie eveneens een grote rol speelt, kent de roman verder helaas geen diepgang. Verwacht van de aio Sterrenkunde geen ingewikkelde verbanden en uitweidingen over ons sterrenstelsel, dan is Spaghetti Spoetnik een prima geschreven, fijn boekje.