Boeken / Fictie

Mensen onder elkaar

recensie: De zoon uit Spanje

Aan de introductie hoef ik in dit geval weinig woorden vuil te maken. Iedereen kent Tessa de Loo wel. Als het dan niet van haar boeken is, dan is het wel van de verfilming van haar grootste succes: De tweeling. En diezelfde Tessa heeft nu een nieuw boek uit: De zoon uit Spanje.

Het nieuwe boek van Tessa de Loo verhaalt van Gerlof de Windt, die ernstig ziek is. Voor zijn laatste verjaardag willen zijn kinderen een onvergetelijk familiefeest organiseren. Een klein probleem is daarbij Bardo. Bardo is namelijk de flierefluiter van het gezin en jaren geleden door vader Gerlof de deur gewezen, waarna hij de weidse wereld ingetrokken is. Nadat de enige dochter van het gezin Bardo heeft opgetrommeld en iedereen dus aanwezig is op het grote verjaardagsfeest voor Gerlof, kan de pret beginnen. Helaas pakt het iets anders uit dan verwacht.

Standpunten

Elk hoofdstuk in het boek wordt vanuit het standpunt van een van de betrokken hoofdpersonen verteld. Zo wordt niet alleen de plot langzaam maar zeker duidelijk, maar vertellen de diverse betrokkenen steeds hoe zij tegen de gebeurtenissen aankijken. Hierdoor tekenen zich meteen heel duidelijk de verschillende karakters binnen het gezin af. Doordat je inzicht wordt verschaft in de gedachtewereld van de diverse personen, krijgen ze al snel vorm. Maar ook doordat zij zelf een beeld van de andere gezinsleden scheppen, worden deze nog eens scherper omlijnd. Zo staat de levensgenieter Bardo lijnrecht tegenover Edwin de zakelijke, en is de confrontatievermijdende Frank een tegenpool van de conflictenoplosser Hilde.

Aandacht

~

Niet alleen door het wisselen tussen de hoofdpersonen, maar vooral door de abrupte wisselingen in tijd en plaats, moet je voortdurend je aandacht erbij houden. Een moment van verslapping en je kunt twee, drie pagina’s terugbladeren om de draad weer op te pakken. De schrijfster geeft namelijk aan het begin van een hoofdstuk vaak niet duidelijk aan waar in tijd en plaats de daar geschetste situatie zich afspeelt. Soms begint een hoofdstuk op een tijdstip vlak voor de verjaardag, soms op een moment erna. En ook de plaats waar dat gebeurt is niet altijd meteen duidelijk. En als je dan denkt te weten hoe de vork in de steel zit, is de setting al weer veranderd. Zonder waarschuwing springt het verhaal dan, van de ene op de andere zin, naar een ander tijdstip. Meestal weer naar de verjaardagsdag.

Mensen

Zoals eigenlijk altijd bij Tessa de Loo gaat het in De zoon uit Spanje voornamelijk over de verhoudingen tussen mensen en de wijze waarop zij daar uiting aan geven. In haar nieuwste werk is de spanning in de familie De Windt haast tastbaar. De onderlinge fricties, verwachtingen en teleurstellingen vormen een mooi decor voor een intrigerend machtsspel in deze ontwrichte familie.

Verwachtingen

Zoals de personen in dit boek elk hun verwachtingen ten opzichte van elkaar hebben, zo hebben de meeste mensen hun verwachtingen ten opzichte van een nieuw boek van Tessa de Loo. Laat ik daarom voorop stellen dat De zoon uit Spanje geen nieuwe De tweeling is. Het ligt meer in het verlengde van haar eerdere De meisjes van de suikerwerkfabriek. Ook daar kregen we veelvuldig te maken met het kleine menselijke leed met voor diezelfde mensen grote gevolgen.
Dit boek zal het succes van De tweeling niet overtreffen. Daarvoor zijn de setting en de reikwijdte van het onderwerp niet groot genoeg. Maar op zichzelf staand is De zoon uit Spanje een prima psychologisch schouwspel. Een schouwspel dat het bekijken zeer zeker waard is.