Boeken / Fictie

Cowboys, indianen en olie

recensie: Philipp Meyer (vert. Arjaan van Nimwegen & Thijs van Nimwegen) - De zoon

Om het harde leven van de Comanche-indianen beter te begrijpen, leerde Philipp Meyer boogschieten en spoorzoeken. Hij dronk zelfs een beker bloed, omdat Comanches dit soms deden om te overleven. Het resulteerde in een prachtige historische en natuurgetrouwe roman.

Halverwege de negentiende eeuw is het leven in Texas bikkelhard. Wanneer Eli McCullough twaalf jaar is, gebeurt het onvermijdelijke: terwijl zijn vader van huis is, wordt het bestormd door een groep Comanche-indianen. Eli’s moeder en zus worden verkracht en vermoord en Eli en zijn broertje worden gevangengenomen. In tegenstelling tot zijn broertje, overleeft Eli de barre tocht terug naar het kamp en in de tijd die volgt maakt hij zich de gewoonten van de indianen eigen.

Nasleep

Wanneer de indianenstam jaren later door honger en ziektes wordt getergd, sturen ze Eli terug naar de wereld van de blanken. Hij is dan inmiddels een volwaardige indiaan. Hij kan sporen volgen en vervalsen, dierenmagen als waterreservoirs gebruiken en deinst niet terug voor het eten van rauw vlees. Het kost Eli dan ook veel moeite om zich weer aan te passen aan de cultuur die ooit de zijne was. Zijn gewelddadige handelen vindt zijn nasleep in het leven van vele generaties McCulloughs na hem.

Meyer verweeft Eli’s verhaallijn naadloos met die van Eli’s zoon Peter en diens kleindochter Jeanne Anne. De McCulloughs raken betrokken bij de olie-industrie en groeien uit tot een van de rijkste families in Amerika. De verschillende perspectieven geven de roman meer diepgang en belichten het olie-imperium van meerdere kanten. Vooral Jeanne Anne heeft het zwaar: als vrouw weet ze zich maar moeilijk staande te houden in het wereldje.

Grote Amerikaanse roman

Uit alle gedetailleerde beschrijvingen in De zoon blijkt dat Meyer zijn huiswerk heeft gedaan. Naast het aanleren van indianengewoonten, las hij honderden romans over de geschiedenis van Texas. Het kwam veel voor dat blanke kinderen werden opgenomen in indianenstammen en meestal wilden zij na enkele jaren niet meer terugkeren naar de ‘blanke’ wereld. Ondanks de mythevorming die rondom Eli ontstaat, blijft zijn verhaal door deze historische onderbouwing realistisch.

Met De zoon is Amerika een groots familie epos rijker. Het boek omspant een belangrijk tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis en belicht de Amerikaanse droom vanuit verschillende invalshoeken. De overgang van het wilde westen naar de moderne tijd lijkt soms haast onopgemerkt te gaan. Totdat een personage zich tegen het einde van de roman realiseert dat de tijd waarin je een man was omdat je een adelaar met een lasso gevangen had voorgoed voorbij is.