Boeken / Non-fictie

De eerste oorlogscorrespondente

recensie: Martha Gellhorn (red. Caroline Moorehead, vert. Cristien Jonkheer) - De ogen van miljoenen

.

Naar verluidt schreef Gellhorn gedurende haar leven meer dan een miljoen brieven. Uit deze enorme verzameling is voor De ogen van miljoenen een selectie gemaakt. In haar correspondentie is Gellhorn bij vlagen verrassend oprecht, waardoor de lezer een uitgebreid beeld krijgt van het karakter en de twijfels van de schrijfster, die het gelukkigst was aan de frontlinie van de vele oorlogen van de twintigste eeuw.

Journalistiek

~

Het effect van De ogen van miljoenen was ongetwijfeld veel groter geweest als de redacteur strengere selectiecriteria had toegepast, en passages over de hoeveelheid eieren die Gellhorn op een ochtend in 1961 at er wijselijk uit had gelaten. Nu is het boek te lang voor de gewone lezer en niet uitgebreid genoeg voor de academicus. Daarnaast maakt de spaarzame biografische informatie nauwelijks duidelijk in welke context de brieven geplaatst moeten worden, waardoor een duidelijke verhaallijn ontbreekt.