Boeken / Strip

Glamour girls in chique jasje

recensie: Maarten Vande Wiele - Strip Noir

De Vlaamse tekenaar Maarten Vande Wiele mag geen onbekende worden genoemd in de Nederlandstalige stripwereld. Al in 2000 deed deze auteur van zich spreken met Glamourissimo, verschenen in de Pincet Reeks. Het in 2001 verschenen album Best Girlfriends Forever 2000 betekende vervolgens de definitieve doorbraak. Daarnaast is zijn werk te bewonderen in verschillende stripbladen als Beeldstorm en Zone 5300. Wat direct opvalt is de eigenzinnige tekenstijl en de aan de televisiesoaps van de jaren 80 schatplichtige verhaallijnen.

~

Het is goed te zien dat Vande Wiele zich verder heeft bekwaamd in dit stilistische gedachtegoed. Het nieuwe album Strip Noir bevat drie korte verhalen, geënt op televisieseries als Dynasty. Het mag dan ook niet verwonderen dat iedere passage gedragen wordt door een aantrekkelijke glamour girl. Ieder van hen vertelt een eigen verhaal dat op vakkundige wijze in beeld wordt gebracht. Het dynamisch perspectievenspel verhoogt het leesplezier en tovert de personages om tot wezens van vlees en bloed. De keuze van de uitgeverij om te werken met een enkele steunkleur pakt hier verbazend goed uit. Niet alleen zorgt dit voor een authentieke sfeer, het verleent het geheel tevens een chique uitstraling.

Aan lagerwal

De verhalen zelf zijn van een wisselende kwaliteit. Zo maken we in het eerste verhaal, Sherry Coke, kennis met een aan lager wal geraakte actrice. Nadat ze in arren moede haar toevlucht heeft gezocht bij haar ex-man, zijn we middels flashbacks getuige van haar dramatisch verlopen leven. Naarmate de moeizame dialogen tussen de twee ex-echtelieden zich verder ontwikkelen, wordt het al snel duidelijk dat ook de auteur zich geen raad meer weet met de plot. Met een flauwe eindgrap probeert hij de zaak nog te redden. Maar het onheil is dan al geschied. Het gevolg is dat de lezer met een onbevredigend gevoel de plaats delict verlaat en zich vertwijfeld afvraagt waar het in hemelsnaam verkeerd is gegaan.

Kwalijk riekende affaire

~

Don’t call now is het verhaal dat verreweg de meeste indruk maakt. Een vrouw alleen, rouwend om de dood van haar kind, is door een technische speling van het lot getuige van een aantal telefoongesprekken tussen een man en een vrouw. Al snel blijken dit geliefden te zijn, die een plan beramen de echtgenoot van de vrouw uit te schakelen. Na enige aarzeling besluit ze zich te mengen in deze kwalijk riekende affaire. Wat volgt is een boeiend spel vol spanning en emotie. En anders dan bij het eerste verhaal, is Maarten Vande Wiele nu wel bij machte tot de slotscène de touwtjes stevig in handen te houden.

Griezelsprookje

In het laatste verhaal Alexis wordt ons een kijkje gegund in het leven van Meredith Jones, de beeldschone en na het overlijden van haar echtgenoot, steenrijke weduwe. Als snel wordt duidelijk dat zij zelf de hand heeft gehad in de vroegtijdige dood van de heer des huizes. Samen met haar minnares geniet ze met volle teugen van haar nieuwe leven. Conform het testament heeft zij de zorg op zich genomen van Alexis, een schattige en goedlachse kat. Na de kennismaking met de verschillende personages wordt de lezer gefêteerd op een ietwat onevenwichtig maar desondanks onderhoudend griezelsprookje met een bloedstollend slot.

Lichtpuntje

Het is duidelijk dat Maarten Vande Wiele zich beter op zijn gemak voelt als tekenaar dan als schrijver. Nog te vaak is hij zoekende en weet zich zichtbaar geen raad met de door hemzelf gecreëerde situaties. Hiermee doet hij zijn eigen grafische kwaliteiten tekort. Toch blijft hij een lichtpuntje aan het Nederlandse stripfirmament. Alleen al door zijn excentrieke tekenstijl verdient hij de aandacht van een groot publiek.

Stip Noir is te verkrijgen bij de stripspeciaalzaak. In December zal bij uitgeverij Bries tevens de eerste aflevering van Vande Wieles langlopende stripserie Doctor Carnacki verschijnen.